top of page

בקצרה על העמותות

עמותת הרצליה ונתניה אוהבות חיות הוקמה במאי 2003 בכדי לשפר את מצב בעלי החיים בהרצליה ונתניה. העמותה מטפלת בבעלי חיים נטושים בכלביות העירוניות בהרצליה ונתניה ונעזרת במתנדבים למציאת בית חם לכל כלב וחתול.

עמותת תנו לחיות לחיות הוקמה בשנת 1986 והינה ארגון שלא למטרות רווח, אשר שם לו למטרה לשפר את ההגנה על בעלי החיים ולקדם את זכויותיהם, ובכלל זה לספק עזרה לבעלי חיים הנתונים במצוקה, לשקמם ולמצוא להם בתים מאמצים.

bottom of page